Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

HPLC- och GC kurs i Umeå

I år kommer vi att hålla våra Basutbildningar i HPLC och GC även i Umeå.
Datum för dessa är:
Basutbildning i GC: 20 maj 2015
Basutbildning i HPLC: 21-22 maj 2015

Följ länken nedan och läs mer om våra kurser och för att anmäla dig.
>> Till Teknolab Sorbents kurser

Välkommen med din anmälan!

2 januari 2015