Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

Nya datum för kurser i Umeå

Vi har behövt ändra datumen för våra basutbildningar i GC och HPLC i Umeå.
De nya datumen är:
Basutbildning i GC - 27 maj 2015
Basutbildning i HPLC - 28-29 maj 2015

Anmälan till vår kurser i Umeå kan göras på Teknolab Sorbents hemsida.
>> Anmälan Umeå

26 januari 2015