Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

Introduktion till Labautomatisering

Funderar ni på att automatisera provupparbetning eller pipettering av vätskor på ert laboratorium är detta kursen dig!

1 dag

Du kommer att få en grundlig genomgång av olika automatiseringsmöjligheter. Hur olika typer av robotar arbetar och vilka fördelar det ger. Vad man skall tänka på vid kravställning och specificering av det som behövs samt inspiration kring hur en arbetsplats med en vätskehanteringsrobot skall organiseras för att bli så effektiv som möjligt.

Kursen är begränsad till ca 15 personer vilket medför en effektiv dialog mellan lärare och deltagare. Kursledaren, Henrik Svennberg, har lång erfarenhet av automatisering av processer på laboratorier och har infört och validerat flera automatiserade system. Kursmaterialet på svenska är skrivet av Henrik Svennberg. Det uppdateras och omarbetas kontinuerligt.

Sorbent har arrangerat kurser i kromatografi sedan 1987 och har under årens lopp utbildat närmare 2000 personer. Vi har även haft förmånen att få hålla kurser hos våra kunder inom läkemedels- och livsmedels-industri såväl som på olika universitetsinstitutioner. Det stora antal personer som deltagit i våra kurser har inspirerat till att förbättra pedagogiken och på så sätt fördjupa deltagarnas kunskapsnivå.

Kursen är på 1 dag och äger rum centralt i Göteborg.
Priset är 3900:- exkl. moms och då ingår lunch och kaffe samt kursmaterial.

Anmälan