Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

Livsmedelsdiagnostik

Romer Labs erbjuder ett komplett urval av innovativa och högkvalitativa produkter för analys av mykotoxiner, allergener, GMO och läkemedelsrester i jordbruks-, livsmedels- och foderprodukter.

Mykotoxiner eller mögelgifter, bildas av mögelsvampar som är giftiga för människa och djur. Dessa gifter bildas framförallt av arter inom släktet Aspergillus, Penicillium och Fusarium och de viktigaste är Aflatoxiner, Deoxynivalenol, Ochratoxin A, Fumonisiner, Zearalenone, Patulin och T-2 toxin. Mykotoxiner kan förekomma i många olika produkter som: spannmål, majs, djurfoder, ensilage, jordnötter, soja, bönor, ris, kaffe, vin, fikon, öl, mjölk m.fl.

 • Test kit - AgraQuant®

  Tester i ELISA-format för analys av

 • AgraQuant® Allergen Swabbing Kit

  Ett tillbehörskit med allt du behöver för att samla in miljöprover från ytor på vilka allergiframkallande proteiner kan finnas.

  Läs mer (pdf)
 • Test kit - AgraStrip®

  Snabbtester i strip-format för analys av

 • MultiSep® - uppreningskolonner

  Uppreningskolonner i sprutformat ger stor flexibilitet.

 • MycoSep® - uppreningskolonner

  Detta patenterade system möjliggör mångsidig upprening för HPLC, masspektroskopi (MS), GC, fluorometri och TLC analys av flera olika mykotoxiner. Avlägsnar analytiska interferenser från provextrakt snabbt och enkelt där tvätt- och elueringssteg är eliminierade.

 • Star™ - immunoaffinitetskolonner

  Utformade för snabb och enkel upprening av mykotoxiner från komplexa matriser där extremt låg detektionsgräns krävs (t.ex. vid bestämning av toxiner i barnmat).

 • Test kit FluoroQuant®

  Chemical kits, för detektion av totala aflatoxiner

  • Afla
  • Afla Plus
  • Afla IAC
 • RapidChek®

  För analys av patogener i livsmedel.

 • Biopure® Standarder

  Det finns en mängd olika certifierade standarder, en del även radioaktivt inmärkta, som kan användas vid analytiska metoder som ELISA, GC, HPLC och TLC.

  • Mycotoxin Calibrant Solutions
  • Ergot Alkaloids
  • Mycotoxin Calibrant Mixtures
  • Mycotoxin Calibrant Kit
  • Stable Isotope Labeled Calibrants
  • Stable Isotope Labeled Calibrant Mixtures
  • Solid Mycotoxin Standards
  • Matrix Reference Material (MRM)
  • Check Sample Materials
  • Alkaloids
  • Contaminants
  • Medical and Veterinary Drugs
 • Utrustning

  • Romer Mills - Kvarnar
   -> Series II® Mill (sub-sampling mill)
   -> RAS® Mill (Romer analytical sampling mill)
  • AgraVision™ Reader - för AgraStrip® tester
  • ELISA Reader
  • FQ-Reader™ - för FluoroQuant® tester
  • Romer Evap™ - Indunstare
  • Derivatization Units
  • Romer LogTag - För registrering av temperaturer i olika miljöer, t.ex. kylrum eller lagerrum.
  • Centrifug