Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

SPE

Kinesis har utvecklat och tagit fram en egen linje av högkvalitativa SPE-produkter som de kallar TELOS®. I deras utbud hittar du produkter och tillbehör för fast-fas extraktion, supported liquid extraction, proteinfällning och filtreringsprodukter.

Kontakta oss gärna om du vill testa någon produkt så skickar vi provkolonner kostnadsfritt.

 • TELOS® - Kiselgelbaserade fastfaskolonner

  Opolära RP-faser

  • C18
  • C18 (EC)
  • C18 AQ (EC)
  • C8 (EC)
  • C2 (EC)

  EC (endcapped) = Restsilaniserad med en trimetylsilylgrupp för att minimera sekundära interaktioner.

  Jonbytare-faser

  • SCX
  • SAX
  • NH2

  Polära NP-faser

  • SILICA
  • NH2
  • FLORISIL® (PR Grade)

  Florisil® är ett alternativ till kiselbaserade polära sorbenter för extraktion av polära substanser från opolära provmatriser. Florisil kan användas för separation av klorerade bekämpningsmedel från komplexa matriser, såsom frukt och grönsaker.

  Läs mer (pdf)
 • TELOS neo™ - Polymerbaserade fastfaskolonner

  För extraktion av substanser ur vätskebaserade matriser som vatten och biologiska vätskeprover.

  • PRP - opolär för extraktion av sura, neutrala och basiska analyter
  • PCX - mixed-mode, stark katjonbytare för extraktion av basiska analyter
  • WCX - mixed-mode för extraktion av starkt basiska analyter
  • PAX - mixed-mode, stark anjonbytarekolonner för extraktion av sura analyter
  • WAX - mixed-mode för extraktion av starkt sura analyter
  Läs mer (pdf)
 • Blandbäddsfaser

  • H-CX

  Telos® H-CX är designade för extraktion av basiska läkemedel från urin och andra biologiska vätskeprover. Den dubbla retentionsmekanismen gör också att dessa kolonner kan användas vid screening av läkemedel och bestämning av läkemedelsbaser, -syror och -neutraler i ett och samma prov.

  Läs mer (pdf)
 • Polymerbaserade faser

  • ENV

  TELOS® ENV är designad för extraktion av organiska ämnen från vattenhaltiga prover. Den optimala kemin gör dem idealiska för extrahering av vattenlösliga analyter från vätskebaserade matriser som vatten och biologiska vätskeprover.

 • TELOS® specialkolonner

  • EPH - för fraktionering av extraherbara petroleumkolväten i jord
  • PAH - för extraktion av polyaromatiska kolväten
 • TELOS® stora kolonner

  Finns i storlekarna: 5g/25ml, 10g/70ml, 20g/70ml, 50g/150ml, 70g/150ml

  • C18
  • NH2
  • Silica
 • Proteinfällning

  TELOS® PPT kolonner och plattor är avsedda för upprening av biologiska matriser, främst plasma. Med sina två format, 1ml kolonner och 96-brunnars plattor, är produkten idealisk för både snabb provupparbetning i stor skala såväl som för enstaka prover.

 • TELOS® phase separators

  Finns som kolonner i storlekarna 6ml, 15ml, 25ml, 70ml och 150ml och som 96-håls platta.

 • SPE tillbehör

  • Tomma reservoarer - 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 15ml, 25ml, 70ml och 150ml
  • Tomma reservoarer med filter (2 x 20µm PE) - 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 15ml, 25ml, 70ml och 150ml
  • Kolonnfilter 20µm PE - för 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 15ml, 25ml, 70ml och 150ml reservoarer.
  • Lock till 6ml, 15ml, 25ml, 70ml och 150ml reservoarer
  • Luer-lock
 • Vakuumstationer

  • 12- och 24-positionssystem
  • Justerbart rack
  • Kontrollera flödet på varje position individuellt
  • Standard luer-fattning
  • Separat slaskbehållare förhindrar kontaminering av glasvannan
  • Komplett och färdig att användas

  Läs mer