Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

UV-lampor och reservdelar

I nedanstående katalog hittar du lampor och reservdelar till de vanligaste instrumenten på marknaden.

 • Deuteriumlampor

  Kinesis Ltd tillverkar högkvalitativa deuteriumlampor till de flesta detektorer på marknaden till mycket konkurrenskraftiga priser. Lamporna som de använder i sin produktion levereras av världsledande tillverkare (Heraeus, Hamamatsu). Injustering och testning sker med strikt tolerans enligt ISO 9000-certifierade rutiner och varje lampa levereras med ett certifikat. Longlifelamporna är garanterade 2000 timmars brinntid.

  Läs mer (pdf)
 • Hollow cathode lamps

  Atomabsorptionsspektroskopi (AAS) används för mycket noggrann mätning av metaller som förekommer i ett material. Varje grundämne som skall analyseras kräver en specifik lampa. Kinesis tillhandahåller HCL för alla ledande tillverkare av atomabsorptionsinstrument som:

  Unicam
  Shimadzu
  Hitachi
  Perkin Elmer
  Varian
  GBC
  Thermo
  Analytik Jena

  Andra tillverkare finns att tillgå på begäran.

  Läs mer (pdf)
 • Reservdelar till HPLC-instrument

  Vi tillhandahåller reservdelar till de flesta HPLC-detektorer/instrument på marknaden. Kontakta oss för mer information och priser.