Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

Produkter

Våra produkter är tillverkade av världsledande producenter och används i laboratorier över hela världen. För mer information om våra produkter vänligen kontakta oss på Sorbent.