Vad är en Sorbent?

"En sorbent är ett ämne, t.ex. i pulverform, som används inom olika typer av provbehandling för att uppta och binda vätskor eller gaser."

Våra utbildningar

 • Kursen ger dig en grundläggande genomgång av gaskromatografins möjligheter och begränsningar. Den täcker grundläggande teorier, vanliga GC-applikationer och något om de senaste årens utveckling. Vi går igenom val av mobilfas och stationärfas, kolonntyper såsom kapillärkolonner/packade kolonner och även instrumentering med tyngdpunkt på injektionsprinciper och detektorer. När det gäller de...

 • Kursen syftar till att ge dig en god insikt i olika kromatografiska förlopp med betoning på RP-kromatografi. Andra områden vi speciellt diskuterar är felsökning, skötsel och vård av kolonner och instrument. Lektionerna varvas med gruppövningar i olika praktiska problemställningar, beräkningar och laborationer.

  Målet med kursen är att du som operatör av ett HPLC-instrument skall vara väl...

  • Skötsel och optimering av ditt HPLC-system
  • Val av kolonn, selektivitet och partikelstorlek

  Kursens första del syftar till att ge dig en god insikt i hur ditt HPLC-system kan optimeras med avseende på kopplingar och slangar, samt hur du sköter kolonn och system för att få lång livslängd på dessa. Detta inkluderar även något om felsökning och olika symptom på fel som...

 • Extraktion med fast fas är en ledande provbehandlingsteknik för dess förmåga att selektivt rena och koncentrera upp analyter före analys. Tekniken ger möj¬lighet till samtidig behandling av flera prover och kan också automatiseras. Fastfasextraktion bygger på vätskekromatografisk teknik men utnyttjar sorbentens olika funktionella grupper på ett extremt sätt. Genom att analyten kan flyttas...

 • Kursen ger en tydlig översikt och introduktion till flera populära provupparbetningstekniker. Kursen behandlar filtrering, fällning, indunstning-återupplösning, vätske-vätske-extraktion och fastfas-extraktion. Kursen syftar till att ge god förståelse för vad som behöver beaktas vid utveckling/val av provupparbetningsteknik för din analytiska metod. Lektionerna kompletteras med gruppövningar...

 • Du kommer att få en grundlig genomgång av olika automatiseringsmöjligheter. Hur olika typer av robotar arbetar och vilka fördelar det ger. Vad man skall tänka på vid kravställning och specificering av det som behövs samt inspiration kring hur en arbetsplats med en vätskehanteringsrobot skall organiseras för att bli så effektiv som möjligt.

  Kursen är begränsad till ca 15 personer vilket...

 • Denna kurs är fortsättning på vår Basutbildning i HPLC. Den syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om olika kromatografiska förlopp med betoning på RP-kromatografi, med speciell tyngdpunkt på olika typer av HPLC-kolonner, metodutveckling och validering. Vi behandlar även Kiralkromatografi och Preparativ kromatografi. Lektionerna varvas med gruppövningar i olika praktiska...